Bức thư của Napoleon Hill gửi tác giả The Master Key System Charles F. Haanel

780
0

Như chúng ta đã được biết, Napoleon Hill được biết đến qua tác phẩm kinh điển được xuất bản năm 1936 tại Mỹ: “THINK AND GROW RICH” – được dịch sang tiếng việt với nhiều tên gọi khác nhau: “Cách nghĩ để thành công”, “13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu”, “Nghĩ giàu làm giàu”,…

Vậy đâu là cảm hứng giúp Napoleon Hill làm nên điều vĩ đại như vậy?

Dưới đây là nội dung bức thư mà Napoleon Hill đã gửi cho Tiến sĩ Charles F. Haanel – tác giả cuốn “THE MASTER KEY SYSTEM (24 bài giảng thần kỳ)” năm 1919.

Nguyên văn:

April 21, 1919.
Mr. Charles F. Haanel,
St. Louis, Mo.

My dear Mr. Haanel:

You probably know, from the editorial in the January issue of the Golden Rule, copy of which my Secretary sent to you, that I began twenty-two years ago as a coal miner at a dollar a day.

I have just been retained by a ten million dollar corporation at a salary of $105,200.00 a year, for a portion of my time only, it having been agreed that I shall continue as editor of the Hill’s Golden Rule.

I believe in giving credit where it is due, therefore I believe I ought to inform you that my present success and the success which has followed my work as President of the Napoleon Hill Institute is due largely to the principles laid down in The Master-Key System.

You are doing a good work by helping people to realize that nothing is impossible of accomplishment which a man can create in his imagination. Surely my own experience proves this.

I shall cooperate with you in getting your course into the hands of the many who so greatly need your message.

Cordially and sincerely,
Napoleon Hill,
Editor, The Golden Rule
Chicago, Illinois

nguồn: http://www.haanel.com/

Tạm dịch: 

“21 tháng 4, 1919.

Ngài Charles F. Haanel,

St,Louis, Mo.

Ngài Charles F. Haanel thân mến của tôi!

Trong bài xã luận từ tháng Một về các vấn đề của tạp chí “Những quy tắc vàng của Hill”, thư ký của tôi đã gửi bản sao cho ngài.

Có thể ngài đã biết, cách đây 22 năm tôi bắt đầu làm công nhân khai thác mỏ với tiền công 1 đô la một ngày. Và hiện nay, tôi đang nắm trong tay một bản hợp tác trị giá 10 triệu đô với mức lương 105.200 đô một năm. Đối với phần còn lại của cuộc đời tôi, tôi sẽ tiếp tục công việc biên tập cho tờ “Những quy tắc vàng của Hill”.

Tôi tin tưởng rằng mình đã trao niềm tin xứng đáng nơi ngài, nên tôi tin mình cần nói với ngài rằng thành công hiện tại của tôi và thành công nối tiếp công việc của tôi với cương vị chủ tịch của học viện Napoleon Hill phần lớn là do các nguyên tắc trong “THE MASTER KEY SYSTEM” (hệ thống những bài giảng thần kỳ – 24 bài học thần kỳ).

Ngài đang làm một việc thực sự ý nghĩa bằng cách giúp mọi người nhận ra rằng không có gì là không thể hoàn thành những điều mà tâm trí con người có thể tưởng tượng ra. Điều này là chắc chắn với kinh nghiệm của cá nhân tôi.

Tôi muốn cộng tác với ngài trong việc mang khóa học này đến với những người đang cần thông điệp của ngài.

Chân thành!

Napoleon Hill,

Biên tập của Quy tắc vàng

Chicago, Illinois”

Thực tế là sau này Napoleon Hill đã trao một trong những cuốn “THE MASTER KEY SYSTEM” sau này của mình cho Riches, cho thấy Charles F. Haanel đã tạo một ảnh hưởng trực tiếp tới Napoleon Hill.

The Master Key System
WRITTEN BY

The Master Key System

Là những người yêu tri thức, chúng tôi muốn mang đến cho mọi người cơ hội tiếp cận với những trí tuệ vĩ đại. Làm giàu nhận thức của bản thân, kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.

Trả lời