Bài học số 21: THAY ĐỔI NHÂN CÁCH - THAY ĐỔI HOÀN CẢNH

LESSON TWENTY – ONE


Charles Darwin

Trong cuộc sống hiện thực, biết vận dụng phương thức suy nghĩ tích cực, bạn sẽ thu được linh cảm và có được ý tưởng lớn, sáng suốt. Tại sao khi cầu nguyện, con người như cảm thấy nhận được một sức mạnh thần kỳ? 

Đó là do mọi ý nghĩ xuất hiện trong ý thức của chúng ta đều để lại dấu ấn trong tiềm ý thức, dấu ấn đó được lưu trữ trong đại não và dần dần hình thành một mô thức vận hành. Nhờ mô thức đó, con người có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống với khả năng sáng tạo cao nhất. Muốn làm thay đổi nhân sinh, trước hết cần làm thay đổi sự suy nghĩ trong thế giới nội tâm. Tâm thái thay đổi, nhân cách thay đổi, hoàn cảnh thay đổi.

1. Khi nhận thức được tác dụng to lớn của sức mạnh nội tâm, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh làm bất cứ việc gì.

2. Vũ trụ tinh thần mênh mông không giới hạn, cội nguồn sinh ra vạn vật. Nó có sức mạnh vô hạn, không bao giờ cạn kiệt.

3. Tư tưởng lớn có thể loại bỏ tư tưởng nhỏ nhen. Tư tưởng rộng mở giúp con người nhìn thấy những giá trị nhân sinh cao đẹp hơn.

4. Sức sáng tạo to lớn của tinh thần giúp con người đạt được mọi thành công mà nội tâm mong đợi.

5. Mọi kết quả tư duy đều để lại dấu ấn trong đại não, dấu ấn đó sẽ chuyển hoá thành một thứ năng lượng sáng tạo làm thay đổi cuộc sống và cảnh ngộ.

6. Dấu ấn tư duy để lại trong đại não có thể vạch phương hướng cho sự phát triển của tinh thần, phương hướng tinh thần đó quyết định con đường nhân sinh.

7. Các sự vật có tính cách giống nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Tâm thái như thế nào sẽ gây ra cảnh ngộ bên ngoài tương tự.

8. Muốn làm thay đổi nhân sinh, phương pháp đơn giản nhất và duy nhất là làm thay đổi ý nghĩ trong thế giới nội tâm của con người – thay đổi nhân cách. Thay đổi nhân cách sẽ thay đổi hoàn cảnh. Tâm thái thay đổi, nhân cách thay đổi, nhân cách thay đổi sẽ làm cho mọi người, mọi sự vật và hoàn cảnh quanh chúng ta sẽ thay đổi. Muốn vậy, chúng ta cần có quyết tâm, dũng khí và năng lực.

9. Khi theo đuổi mục tiêu, cần tin chắc vào thành công, có lòng tin mạnh mẽ mới có sức mạnh để thực hiện mục tiêu.

10. Tư tưởng có tính sáng tạo, xây dựng, cần đấu tranh liên tục chống lại tư tưởng tiêu cực.

11. Trên đường đời, không tiến là lùi. Có hai loại người, một loại luôn phấn đấu vươn lên với tư duy sáng tạo, một loại bảo thủ chỉ biết khư khư ôm lấy nếp cũ, không chịu thay đổi gì hết. Kết quả, kẻ bảo thủ, chỉ biết hoài niệm về quá khứ sẽ không gặt hái được thành công lớn.

12. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy cạnh tranh, không ngừng thay đổi. Bản thân chúng ta phải thay đổi mới thích ứng được với tình hình đó.

13. Khi con người thực sự lĩnh hội được vũ trụ tinh thần và giữ được sự hài hoà thống nhất với nó, sẽ được nó đền đáp và quý mến.

HUẤN LUYỆN TÂM LÝ

Trong bài tập tuần này, các bạn nên suy nghĩ vấn đề sau: Chân lý là con đường duy nhất để bạn giành được tự do. Khi vận dụng vũ trụ tinh thần để suy nghĩ và sống, các bạn không sợ bất kỳ khó khăn nào trên con đường tiến tới thắng lợi.

Khi bạn ở vào trạng thái “trầm tĩnh”, trong tư duy của bạn sẽ nảy nở linh cảm giúp mình tìm ra mật mã của hạnh phúc. Bạn dùng cách tập trung ý niệm để tâm linh được trầm tĩnh và sẽ tìm thấy nhiều cơ hội và dịp may mới. Bạn sẽ làm thay đổi được tâm thái, nhân cách và hoàn cảnh.

TRỌNG ĐIỂM ÔN TẬP

1. Sức mạnh do đâu mà có?
- Do vũ trụ tinh thần, vạn vật đều từ đó sinh ra.

2. Sức mạnh đó được thể hiện qua phương thức nào ?
- Dựa vào cá thể của nhân loại để tạo ra một kênh thể hiện cái “Tôi”.

3. Làm thế nào để bản thân được hài hoà thống nhất với sức mạnh vạn năng đó?
- Dựa vào nặng lực suy nghĩ của tư tưởng để cảm nhận được năng lượng của vũ trụ, lúc đó cái bạn suy nghĩ trong nội tâm sẽ được thể hiện ra thế giới khách quan bên ngoài.

4. Phát hiện đó có ý nghĩa gì?
Nó là một kỳ tích giúp con người mở ra những cơ hội chưa từng có.

5. Làm thế nào để cải thiện được cảnh ngộ xấu?
Làm cho tinh thần trong nội tâm hài hoà thống nhất cao độ với sức mạnh của vũ trụ tinh thần.

6. Những nhà phát minh – sáng tạo lớn khác với người thường như thế nào ?
Họ luôn suy nghĩ đến những ý niệm lớn nên gạt bỏ được mọi ý niệm nhỏ nhen, hèn kém.


-----------------------------o0o---------------------------
Chia sẻ với bạn bè:    Facebook Twitter Google+ Stumble Digg