Bài học số 20: TƯ TƯỞNG LÀ CHỦ ĐẠOLESSON TWENTY


Từ xưa đến nay, loài người không ngừng tìm hiểu để giải đáp vấn đề “Cái ác do đâu mà có” Các tôn giáo thường giải thích thượng đế, chúa là đấng toàn năng rất yêu thương loài người nhưng tại sao trên đời này vẫn còn tồn tại nhiều cái ác và vẫn cần có địa ngục khác với thiên đường.


Con người cũng là một sản phẩm của sức sáng tạo, một hình thức thể hiện ra thế giới bên ngoài của tinh thần trong thế giới nội tại. Tinh thần này có một thuộc tính đặc thù và duy nhất là sự suy nghĩ.

Mọi phát minh sáng tạo đều là sản phẩm của tư tưởng. Sức sáng tạo của tư tưởng tạo ra những cái gì tốt đẹp và hữu ích cho con người được gọi là thiện. Trái lại, những cái gì xấu xa, có hại gọi là ác.

Bản thân sự sáng tạo là một quá trình tư tưởng, thiện và ác là hai từ được dùng để hình dung kết quả tốt xấu của quá trình sáng tạo đó – kết quả của sự suy nghĩ.

Tư tưởng khác nhau quyết định các hành vi khác nhau, tư tưởng chủ đạo tất cả. Hành vi khác nhau sinh ra các kết quả khác nhau.

1. Tinh thần có một thuộc tính vĩnh hằng không thay đổi. Nó cho thấy cái “tự ngã” – bản thân chúng ta là người như thế nào. Bản thân con người là một hình dạng của tinh thần. Chúng ta lĩnh hội được tính năng động của tinh thần, tinh thần sẽ được kích hoạt và càng thêm mạnh mẽ.

2. Nhận thức và sự hiểu biết là cơ sở để sáng tạo ra mọi sự vật. Sức sáng tạo cần dựa trên suy nghĩ và ý thức chủ quan mới có được.

3. Dựa vào sự suy nghĩ, chúng ta sẽ nhận được một năng lượng lớn. Tư tưởng là một “cao thủ” thần kỳ chi phối toàn bộ cuộc sống của con người.

4. Thực tế, con người không nhận biết được “cao thủ kỳ tài” này, nên thường trở thành một kẻ ngu muội không nhận thức được thế giới một cách đầy đủ, toàn diện.

5. Sự suy nghĩ – tư tưởng có thể sáng tạo và làm thay đổi mọi thứ. Không chịu suy nghĩ, lười suy nghĩ, chúng ta sẽ phải đi đường vòng, tốn sức trong khi hiệu quả kém.

6. Khi chúng ta tín niệm và năng sử dụng nguyên tắc nói trên, cuộc sống sẽ tốt lành.

7. Muốn thu được năng lượng to lớn của tư tưởng , chúng ta cần giữ nội tâm hài hoà, bình thản, yên tĩnh. Với một thế giới nội tâm ấy, vũ trụ tinh thần sẽ hoạt động thoải mái giống như con tàu thuận buồm xuôi gió trên mặt biển phẳng lặng vậy.

8. Tâm tư suy nghĩ những điều tốt lành, tích cực sẽ nảy sinh kết quả “thiện”, ngược lại là kết quả “ác”. Thứ năng lượng tư tưởng này vừa có tính xây dựng sáng tạo vừa có tính phá hoại.

9. Tu duy sáng tạo mang lại cho con người một thứ linh cảm khác thường. Linh cảm là một nghệ thuật thực hiện, cũng là nghệ thuật thích ứng và điều chỉnh. Nó có thể giúp con người biến cái chưa hoàn mỹ thành cái hoàn mỹ, cái không thể thành cái có thể.

10. Lý tính và tình cảm vốn là đôi bạn gắn bó không rời nhau. Khi lý tính chấp nhận một sự vật nào đó, tình cảm cũng tán đồng, tư tưởng càng thêm hưng phấn.

11. Sức mạnh của linh cảm không phải là một chuyện mê tín dị đoan. Linh cảm có được thông qua tư duy và sự lĩnh hội để vận dụng phương pháp “trầm tĩnh”.

12. Đã có nhu cầu phải có cung ứng. Một khi chúng ta có nhu cầu, mong ước nào đó, trong người sẽ sinh ra một thứ năng lượng để thực hiện nó.

13. Bản thân con người và vũ trụ hài hoà, thống nhất, mới tránh xa được bệnh tật và mọi điều xấu khác.

14. Bản thân sức sáng tạo của tư tưởng có một quy luật vĩnh hằng – “trồng cây nào ăn quả đó”. Suy nghĩ và hành vi của con người quyết định kết quả nhận được. Cái quyết định số phận con người chính là bản thân họ.

HUẤN LUYỆN TÂM LÝ

Tập luyện giữ cho tâm tư được thư thái, thanh thản, toàn thân lắng đọng trong trạng thái “trầm tĩnh”. Sau đó, bạn tập trung suy nghĩ về cái thiện và cái ác, quán triệt nguyên lý “trồng cây gì ăn quả đó”

TRỌNG ĐIỂM ÔN TẬP

1. Làm thế nào để có được sức mạnh?
- Nhận thức được nó, sử dụng nó.

2. Ý thức là gì?
- Là nhận thức và sự hiểu biết.

3. Làm thế nào để nhận biết được sức mạnh?
- Dùng phương thức suy nghĩ.

4. Cái gì quý giá nhất trong nhân sinh?
- Năng lực suy nghĩ một cách khoa học, chính xác.

5. Suy nghĩ khoa học, chính xác như thế nào? 
- Thông qua vũ trụ tinh thần điều chỉnh quá trình tư duy của con người để giữ được sự hài hoà với quy luật tự nhiên.

6. Tại sao trong cuộc sống sinh ra bệnh tật và nhiều điều không tốt khác?
- Khi bản thân tư tưởng lệch lạc sẽ sinh ra điều gì đó. Bạn làm tốt sẽ nhận được kết quả tốt, làm xấu, kết quả nhận được sẽ xấu.

--------------------------------o0o-----------------------------
Chia sẻ với bạn bè:    Facebook Twitter Google+ Stumble Digg